Dit betreft een beknopte versie van het huishoudelijk reglement. De volledige versie vind u binnenkort hier.
Met het aanvragen van het lidmaatschap gaat u akkoord met het volgende:

  • U bent 18 jaar of ouder. Bij twijfel kan hiervoor legitimatie gevraagd worden.
    De Nederlandse wet rondom alcoholgebruik laat het niet toe om leden onder de 18 jaar aan te nemen.
  • U gaat akkoord met het lidmaatschapsgeld van 25 euro per jaar. U ontvangt hiervoor ieder jaar een brief met daarin de betaalgegevens. Bij het niet voldoen van het lidmaatschapsgeld vervalt uw lidmaatschap.
    Wordt u later in het jaar lid? Dan krijgt u kwartaalkorting. De volledige bijdrage gaat dan in per 1 januari van het nieuwe jaar.
  • U gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement die door de vereniging zijn opgesteld.
  • U bent u bewust van uw stemrecht binnen de vereniging en maakt hier waar mogelijk ook gebruik van.

    U gaat akkoord met het verwerken van uw gegevens ten behoeve van uw lidmaatschap. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en zijn alleen inzichtelijk voor bestuursleden die deze nodig hebben voor het verwerken van uw lidmaatschap. Het Biergilde gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.